Reference

Referentna lista za osteodensitometriju

R E F E R E N T N A  L I S T A

 

Na sledećoj listi su data mesta gde je instalirana oprema za osteodensitometriju:

 
1. Dom Zdravlja „EUROMEDIK“, privatna ordinacija, Cvijićeva 42, Beograd
HOLOGIC QDR 4500C - DXA koštani densitometar nove generacije, prodaja, servis.
 
2. „KLINIČKI CENTAR SRBIJE“ - Institut za Endokrinologiju, Beograd
HOLOGIC DISCOVERY W - DXA koštani densitometar najnovije generacije, tender
Ministarstva Zdravlja prodaja, servis.
 
3. Kliničko Bolnički Centar „ZEMUN", Beograd,
HOLOGIC DISCOVERY C - DXA koštani densitometar, direktna prodaja,
servis.
 
4. “Merck, Sharp & Dhome”, predstavništvo Beograd, Beograd
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, direktna prodaja, servis.
 
5. „MC SIMED“, privatna klinika, Novi Sad
HOLOGIC EXPLORER W - DXA koštani densitometar najnovije generacije, direktna prodaja,
servis.
 
6. “GAK Narodni Front”, Beograd
HOLOGIC SAHARA - Ultarzvučni koštani densitometar, donacija, servis.
 
7. Privatna ordinacija “HIPOKRAT”, Čačak
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, direktna prodaja, servis.
 
8. Privatna ordinacija „ZDRAVLjE”, Podgorica
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, direktna prodaja, servis.
 
9. Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju “BANjA KANjIŽA”, Kanjiža
HOLOGIC EXPLORER - DXA koštani densitometar najnovije generacije, direktna prodaja,
servis.
 
10. „RHEUMA PRAXIS“ privatna ordinacija, Prof. Dr. Zoran Anđelković, Beograd
HOLOGIC EXPLORER - DXA koštani densitometar najnovije generacije, direktna prodaja,
servis.
 
11. "SB MEDIC", privatna ordinacija, Beograd
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, direktna prodaja, servis.
 
12. Kliničko Bolnički Centar “KRAGUJEVAC", Kragujevac
HOLOGIC DISCOVERY W - DXA koštani densitometar najnovije generacije, tender
Ministarstva Zdravlja prodaja, servis.
 
13. ”INSTITUT NIŠKA BANjA", Niš
HOLOGIC DISCOVERY W - DXA koštani densitometar najnovije generacije, tender
Ministarstva Zdravlja prodaja, servis.
 
14. "SCOR", privatna ordinacija, Niš
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, direktna prodaja, servis.
 
15. "HIGIJA", privatna ordinacija, Aranđelovac
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, direktna prodaja, servis.
 
16. "IVANČIĆ I SINOVI", privatna apoteka, Beograd
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, direktna prodaja, servis.
 
17. “KLINIČKI CENTAR CRNE GORE”, Podgorica, REPUBLIKA CRNA GORA
HOLOGIC DISCOVERY A - DXA koštani densitometar najnovije generacije, tender Republičkog
fonda za zdravstveno osiguranje PODGORICA, prodaja, servis.
 
18. Privatna Klinika „DR ZRNIĆ", Novi Bečej
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, prodaja, servis.
 
19. Privatna Ordinacija „FIZIKAL", Beograd
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, prodaja, servis.
 
20. Privatna Bolnica „SVETI LUKA", Čačak
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, prodaja, servis.
 
21. Dom Zdravlja „SAVSKI VENAC“, Beograd
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, tender, servis.;
 
22. Dom Zdravlja „BARAJEVO“, Beograd
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, tender, servis.
 
23. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Niš
HOLOGIC QDR 2000 - DXA koštani densitometar, prodaja, servis.
 
24. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Novi Sad
HOLOGIC DISCOVERY C - DXA koštani densitometar, prodaja, servis.
 
25. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Beograd
HOLOGIC DISCOVERY C - DXA koštani densitometar, tender, servis.
 
26. Specijalna Bolnica za bolesti štitaste žlezde “ČIGOTA”, Zlatibor
HOLOGIC EXPLORER - DXA koštani densitometar, tender, servis.
 
27. Kliničko Bolnički Centar “ZVEZDARA”, Beograd
HOLOGIC EXPLORER W - DXA koštani densitometar, tender, servis.
 
28. Univerzitet u Novom Sadu „Fakultet sporta i fizčkog vaspitanja“, Novi Sad,
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, tender, servis.
 
29. Trgovinsko preduzeće „ALEKSANDAR MN“, Beograd,
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, direktna prodaja, servis.
 
30. Privatna ordinacija „DYINAMIC MEDIC“ , Beograd,
HOLOGIC EXPLORER W - DXA koštani densitometar, direknta prodaja, servis.
 
31. Merck Sharp & Dohme Idea inc., - Institut za ortopediju „BANjICA“,Beograd,
HOLOGIC DISCOVERY C - DXA koštani densitometar, donacija, direktna prodaja, servis.
 
32. Dom Zdravlja „OBRENOVAC“, Beograd
HOLOGIC SAHARA - Ultrazvučni koštani densitometar, tender, servis.
 
33. Dom Zdravlja „ZEMUN“, Beograd
HOLOGIC DISCOVERY C - DXA koštani densitometar, instalacija, servis.
 
34. Institut za reumatologiju, Beograd
Medimaps TBS iNsight - program za procenu mikroarhitekture kosti, TBS faktor.
 
35. ”INSTITUT NIŠKA BANjA", Niš
Medimaps TBS iNsight - program za procenu mikroarhitekture kosti, TBS faktor.
 
36. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Niš
Medimaps TBS iNsight - program za procenu mikroarhitekture kosti, TBS faktor.
 
37. Privatna ordinacija “HIPOKRAT”, Čačak
HOLOGIC QDR 4500C - DXA koštani densitometar nove generacije, prodaja, servis.
 
38. „Alpha Imaging“, Šabac
HOLOGIC DISCOVERY C - DXA koštani densitometar, instalacija, servis.
 
39. „BM Clock optics“, Beograd
HOLOGIC DISCOVERY C - DXA koštani densitometar, instalacija, servis.
 
40. „JD Delfin“, Jagodina
HOLOGIC DISCOVERY Ci - DXA koštani densitometar, instalacija, servis.
 
41. „INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU“, Beograd
HOLOGIC DISCOVERY W - DXA koštani densitometar najnovije generacije, prodaja, servis.
 
42. ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA „VIVA B PLUS“ , Beograd
HOLOGIC DISCOVERY W - DXA koštani densitometar najnovije generacije, prodaja, servis
 
43. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „RIBARSKA BANjA“, Ribarska Banja
HOLOGIC DISCOVERY W - DXA koštani densitometar najnovije generacije, prodaja, servis.
 
44. OB „EUROMEDIK“, privatna ordinacija, Višegradska 20, Beograd
HOLOGIC DISCOVERY A - DXA koštani densitometar, prodaja, servis.
 
45. „Eurodijagnostika“, Novi Pazar
HOLOGIC DISCOVERY A - DXA koštani densitometar, prodaja, servis.

Pretraga