Otkrivanje bolesti u ranoj fazi

OPŠTA bolnica "Euromedik" dobila je od "Hemofarm fondacije" digitalni mamograf. Reč je o najsavremenijem aparatu, koji u veoma ranom stadijumu uočava i najmanje promene u strukturi tkiva dojke, što ostavlja prostor za preventivno lečenje, ali i, što je još važnije, izlečenje u velikom broju slučajeva.


Saznajte više