Institut za Onkologiju i Radiologiju Srbije

Institut je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa koja obavlja visoko specijalizovanu, specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz oblasti onkologije i radiologije. Za potrebe stanovništva grada Beograda Institut pruža usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom. Institut obavlja obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost u skladu sa zakonom.

 

Saznajte više